امروز : 06 اسفند 1402
سوالات متداول
چگونه می توانم با مرکز تحقیقات پرستاری تروما همکاری کنم؟

 فعالیت های مرکز شامل فعالیت های پژوهشی، آموزشی، تالیف کتاب و مقاله، برگزاری کارگاه ها، سمینارها، و ژورنال کلاب ها در زمینه اولویت های تحقیقاتی مرکز می باشد. شما می توانید با مراجعه به مرکز تحقیقات پرستاری تروما در هر یک از زمینه های عنوان شده با اعضای هیات علمی مرکز همکاری کنید.

چگونه می توانم در یک طرح پژوهشی با مرکز تحقیقات پرستاری تروما همکاری کنم؟

 ابتدا باید عنوان تحقیق خود را مطابق با اولویت های تحقیقاتی مرکز انتخاب کرده و با مشاوره با اعضای هیات علمی مرکز، یک پروپوزال تحقیقاتی را به شورای پژوهشی مرکز ارائه دهید. در زمان ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان مرکز تحقیقات مربوطه را، مرکز تحقیقات پرستاری تروما انتخاب کنید.

افیلیشن مرکز تحقیقات پرستاری تروما چیست؟

Trauma Nursing Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran